Бидний тухай

Таны эрсдэлгүй аюулгүй байдлыг бид хангана

Компанийн тухай

“Эм Эн Ай Би” ХХК нь санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 6 дугаар сарын 29-ны 250 дугаар тогтоолоор даатгалын зуучлалын үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөлтэйгээр 100 гаруй аж ахуйн нэгж 10000 гаруй иргэдтэй хамтран ажиллаж байна.

Эрхэм зорилго

Бид нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд олон улсын стандартад нийцсэн шинэ харилцагч төвтэй үйлчилгээг нэвтрүүлэн эерэг хандлага эвлэрлийн хүч уриатайгаар ажиллаж байна.

Бидний давуу талууд

  • checkМанай бүх салбар нэгжүүдээс салбартаа тэргүүлэгч даатгалын компаниудын бүтээгдэхүүнийг нэг дороос харьцуулан сонгож уян хатан нөхцөлөөр нэмэлт төлбөргүйгээр даатгуулах.
  • checkДаатгалын хамгийн таатай нөхцөлөөр, хурдан шуурхай үйлчилгээ авах боломжтой.
  • checkДаатгалын болон нөхөн төлбөрийн мэдээ мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх.
  • checkДаатгалын зуучлагч нь даатгуулагчийн эрх ашгийн төлөө үйлчилж, олон даатгалын компанийн нөхцлийг нэг дороос санал болгохоос гадна, шаардлагатай тохиолдолд нөхөн төлбөр авах зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлдэг тул олон улсад үйл ажиллагаа явуулдаг туршлагатай аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь даатгалын үйлчилгээг зөвхөн зуучлагчаар дамжуулан авахыг илүүд үздэг.