Гадаадад зорчигчдын даатгал

Гадаадад зорчигчдын даатгал:

Гадаад улсад зорчиж байх үед таны эрүүл мэндийг хамгаалахаас гадна ачаа тээш алдагдах, нислэг саатах гэх мэт аяллын үед гарч болох эрсдэлүүдээс хамгаалах иж бүрэн даатгал.

Даатгалын хураамжийг хэрхэн тооцох вэ?

Даатгалын хураамж нь таны аль улсад хэд хоногоор зорчих, мөн хэдэн хүн явахаас хамаарч харилцан адилгүй байна.

Даатгалын эрсдэлүүд:

Даатгуулагчийг учирч болзошгүй дараах үндсэн эрсдэлүүдээс даатгана:

 1.  Гэнэтийн осол
 2.  Гэнэтийн өвчлөл

Даатгуулагчийг учирч болзошгүй дараах нэмэлт эрсдэлүүдээс сонгосон багцаас хамааран даатгана:

 1.  Хуулийн хариуцлага Ачаа тээш, бичиг баримт алдах;
 2. Ачаа тээш, нислэг хоцрох.

ТА БУСАД ДААТГАЛЫН КОМПАНИУДЫГ ХАРЬЦУУЛЖ ҮЗНЭ ҮҮ

Таныг гадаадад зорчиж байх үед учирч болох эрсдэлүүдээс хамгаалах, учирсан хохирлыг барагдуулах зорилго бүхий иж бүрэн даатгалыг бид та бүхэнд санал болгож байна.

ЯМАР ЭРСДЭЛҮҮДЭЭС ДААТГУУЛАХ ВЭ?

Таны амь нас, эрүүл мэндэд учирч болох хохирлын дээд үнэлгээ нь даатгалын хамгаалалтын төрлөөс хамааран

20 000.00 ам.доллар, 30 000.00 ам.доллар, 50 000.00 ам.доллар болон 100 000.00 ам.доллар байх ба дараах эрсдэлүүдээс хамгаална:

 • Гэнэтийн гэмтэл, осол аваар
 • Хурц өвчлөл
 • Бусад эрсдэл / Нислэг хойшлогдох, ачаа тээш алдагдах гэх мэт/

ДААТГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ БА БИЧИГ БАРИМТУУД:

 • Даатгуулагчийн иргэний үнэмлэх;
 • Гадаад паспорт;
 • Аялах улсын нэр;
 • Аяллын зорилго;
 • Визний мэдүүлэг /хэрэв визтэй бол/;
 • Аялах хугацаа;
 • Гар утасны дугаар;
 • Яаралтай үед холбоо барих хүний утасны дугаар;

Бүсийн хуваарилалт:

 • Дэлхий дахинд
 • Шенгений орон
 • Ази тив

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ ХЭРХЭН ТООЦОХ ВЭ?

Даатгалын хураамж нь дараах зүйлсээс хамаарна. Үүнд:

 • Аялах улс
 • Аялалын хоног
 • Нас
 • Аялагчийн тоо

ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ

 1. Даатгуулагчийг учирч болзошгүй дараах эрсдлээс даатгана. Үүнд:
  1. Ахуйн холбогдолтой эрсдэлүүд (элдэв зүйлд цохиулах, хавчуулах, унаж бэртэх, хальтрах, түлэгдэх, элдэв хорт хий, эмийн зүйлээс хордох, зам тээврийн осолд өртөх)
  2. Эрүүл мэндийн холбогдолтой эрсдэлүүд (шүд өвдөх, бие өвдөх, амь насанд аюултай хүнд өвчин тусах)
  3. Бусдад хорлогдох зодуулах бууны сум болон хутга мэс зэрэг хүйтэн зэвсэгтэй дайралтанд өртөх;

ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, ХУРААМЖ

 1. Гадаадад зорчигчийн эрүүл мэнд гэнэтийн ослын даатгалын үнэлгээ нь 50,000 ам.доллар байна.
 2. Даатгуулагч даатгалын хураамжийг төлсөн өдрөөс эхлэн даатгал хийгдсэнд тооцох бөгөөд даатгалын үргэлжлэх хугацааг даатгуулагчийн тухайн оронд зорчих тийзний хугацаагаар тооцож гэрээт баталгаанд тэмдэглэл хийнэ.
 3. Даатгалын хураамжийг даатгуулагчийн нас, аялалын бүс, аялах хоногийн тооноос хамааруулан энэхүү нөхцөлийн 2 дугаар хавсралтын дагуу тооцно.
 4. Даатгагдах хүний насны дээд хязгаар нь 80 нас байх бөгөөд 70-80 настай иргэдийн төлөх хураамжийн хэмжээ нь 2 дахин их байна.
 5. Даатгуулагч хураамжийг ам.доллар буюу түүнтэй тэнцэх төгрөг болон бусад валютаар тооцон төлнө. Төгрөгөөр төлөх тохиолдолд Монгол банкны тухайн өдрийн төгрөг, ам.долларын ханшийг үндэслэнэ.
Гадаад зорчигчдын даатгалын эрсдэл
Даатгалын үнэлгээ /$/ 15000 30000 40000 50000
Зорчих улс Япон, АНУ, Канад, Австрали, Баруун Европын орнуудаас бусад орнууд Япон, АНУ, Канад, Австралиас бусад  орнууд Япон, АНУ, Канад, Австралиас бусад орнууд Дэлхийн
бүх
орнууд
Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх Үнэлгээ хүртэл
Амбулаториор эмчлүүлэх
Амбулаториор эмчлүүлэх ӨХХ Эхний үзлэгийн 50 ам доллар
Шүдний эмчилгээ Нэг шүдэнд 100 ам доллараас хэтрэхгүй
Эмнэлгийн тээвэрлэлт 7000$ хүртэл 12000$ хүртэл 15000$ хүртэл 20000$ хүртэл
Шарил буцаах 5000$ хүртэл 7000$ хүртэл 10000$ хүртэл 12000$ хүртэл
Тээш саатах
Багадаа 6 цагийн тээш сааталт 200$ хүртэл 300$ хүртэл 400$ хүртэл
Тасралтгүй 72 цагийн тээш сааталт 150$ хүртэл 150$ хүртэл
Нислэг саатах
Багадаа 6 цагийн нислэг сааталт 100$ хүртэл 100$ хүртэл
Тасралтгүй 72 цагийн нислэг сааталт 100$ хүртэл 100$ хүртэл

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАЛААР:

Гадаадад зорчигчдын даатгал нь таныг гадаад улс оронд зорчих үед тохиолдож болох гэнэтийн эрсдэлүүдээс бүрэн хамгаална.

Даатгалын хамгаалалт

30,000 ам доллар

50,000 ам доллар

Эмчилгээний зардал, гадаадад хэвтэн эмчлүүлэх ор хоногийн зардал

50000

50000

Хариуцах хэсэг 50%

Гэнэтийн осолд өртсөн, өвдсөн тохиолдолд тээвэрлэх эсвэл эх оронд нь буцаах зардал

1000USD

Яаралтай шүдний тусламж

450USD

Хариуцах хэсэг 50%

Даатгуулагчтай хамт аялагч гэр бүлийн гишүүнийг эх оронд буцаах зардал

10000USD

Цогцос буцаах зардал

10000USD

Гэр бүлийн гишүүний аялал

85USD

Хоногын дээд хязгаар 850USD

Гэр бүлийн гишүүний амь насанд аюул учирсан тохиолдолд яаралтай буцах

10000USD

Эмийн хүргэлт

10000USD

Яаралтай мэдээ дамжуулах

10000USD

Батлан даалтын барьцааны урьдчилгаа

850USD

Бэлэн мөнгөний урьдчилгаа

850USD

Хууль зүйн хамгаалалт

2100USD

Гадаад паспорт, жолооны үнэмлэх, биеийн байцаалт үнэмлэхээ гээгдүүлэх

200USD

Нислэгийн үед ачаа тээшээ алдахад олгогдох нөхөн олговор

210USD

Гар ачаа тээшээ саатах үед олгогдох нөхөн олговор

100USD

Ачаа тээшийг зөөвөрлөн дамжуулах, байрлуулах

10000USD

Нислэг хоцрох

180USD

 

ДАВУУ ТАЛ

– 100 000$ хүртэлх эрсдлийн хамгаалалт;
– Дэлхийн хаана ч, хэдий ч танд хүрэх үйлчилгээ;
– Олон улсын өндөр зэрэглэлийн Sirius International U.K даатгалын компаниар давхар хамгаалагдсан;
– Online-аар хямдралтай даатгуулах боломжтой;
– Хураамж хамгийн бага
– Нэг удаа төлөөд бүтэн жилээр аялалаа даатгуулах боломж;
– Транзит нислэгийн үед даатгалын хамгаалалт үйлчилнэ.

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖ

– Даатгалын хураамж нь таны сонгох хамгаалалт, зорчих улс, хугацаанаас хамааран өөр өөр байна;
– Та жилд 2 ба түүнээс олон удаа гадаад оронд зорчдог бол жилд хэдэн ч удаа аялсан үйлчлэх хамгаалалтыг хөнгөлөлттэй үнээр авах боломжтой;
– Та гэр бүлээрээ эсвэл хамт олгоороо аялах тохиолдолд 5-20%-ийн хураамжийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой;
– Хүүхэд 50% хөнгөлөлттэй үнээр даатгуулна.

НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТ, НӨХӨН ТӨЛБӨР

Мэдээлэл олдсонгүй

Мэдээлэл олдсонгүй